DVD-R


tigerhareram-linux-v865.zip

USB disk se musí jmenovat JIVA
Nastavte bootmanager, možnosti:
1) Použití syslinuxu, spuštění bootinst.bat
2) Použití syslinuxu, spuštění bootinst.sh
3) Instalace vlastního zavaděče na USB JIVA
Systém se kopíruje do RAM, vyžaduje 16GB.
Založeno na Linuxu SLAX, platí sb2dir, dir2sb
pro otevírání modulů a další vlastnosti.
Doporučené rozlišení monitoru je 1920x1080.